Fırsatları görmek için giriş yapın
ara

Orman Humusu 25 Litre

Organik, Besleyici
%20 İndirim 624,00 ₺ 499,00 ₺
 • Bitki için gerekli olan besin değerlerini karşılamada yardımcı olur.
 • Bitki için çok iyi bir besleyicidir.
 • SKU: -69
 • Barkod: 060305
 • Stok:FI2055 Adet
HUMUS NEDİR? 
Humus toprak üzerindeki bitkilerin yok olarak toprak altına geçmesi ve uzun yıllar beklemesiyle oluşmuştur. Humus’un oluşması çok uzun bir evrim sonucu meydana gelir. Toprağın üst kademelerinde 10-30 cm aralığında bulunan ince bir tabakadır. Humus’un ekolojik sistemde toprağın verimliliğini sürekli kılan bir görevi vardır. Toprağın verimliliği, o toprağın bünyesindeki besin maddelerinin zenginliği ile ölçülür. Besin maddelerinin zenginliğini ise, o topraktaki organik maddenin miktarı belirler. Organik materyalin temel maddesi humustur.

Humus içerisindeki bileşimleri Hümik asitler ve Fülvik asitler olarak iki ana grupta toplayabiliriz. Biyolojik aktivasyon sonucunda Hümik asit ve Fülvik asitler ortaya çıkar. Bunlardan Hümik asitler toprakta bloke olmuş besin maddelerini çözerek kendi bünyesine alır. Fülvik asitler ise çözünen bu besin maddelerinin bitki tarafından kolay bir şekilde alınmasını sağlar. Düzenli kullanıldığı Humus bileşimleri altta sıraladığımız fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri sağlar.

HÜMİK ASİTLERİN ETKİLERİ

1. Hafif, kumsal toprakların su tutma kapasitesini artırır. (Kendi ağırlığının 20 katı fazla ağırlıktaki suyu tutabilme yeteneği vardır.)
2. Ağır killi toprakların parçalanma sürecini hızlandırıp, toprağı gevşek ve havadar hale getirerek su geçirgenliğini sağlar. Toprağın gevşekliğini ve işlenebilirliğini arttırır.
3. Topraktaki aşırı sodyumu ortadan kaldırıp tuzlanmayı önler.
4. Toprakta kullanılmaz durumdaki fazla gübreyi çözüp bitkilerin istifadesine sunduğundan hem toprağın iyileşmesini hem de pH derecesinin ideal ölçülere çekilmesini sağlar. 
5. Sahip olduğu Katyon Değişim Kapasitesi sayesinde makro (NPK) ve mikro (iz elementler) besin maddelerini çözümleyerek bitki kolaylıkla alınabileceği şelatlar haline getirir. Böylelikle Demir iyonlarını serbest hale getirerek klorzu önler.
6. Topraktaki iyon alışverişini artırarak kil minerallerince tutulan Fosfor, Kalsiyum ve diğer iz elementlerin serbest hale getirip, bitkinin kullanımına sunar. Böylece meyvenin şeker oranını (Brix Level), tat, sertlik, görünüm, ağırlık ve dayanıklılığını artırır. Hasat sonrası ürünün dayanıklılığını ve uzun süre muhafazasını sağlar.
7. Mineral ve organik gübrelerin suda hemen çözünüp yıkanarak yeraltı içme sularına karışmasını engelleyip kök bölgesinde şelat halinde tutarak bitkinin ihtiyacı kadarını köke verir. Bu şekilde aşırı gübrelemenin önüne geçilmiş olup, gübre sarfiyatını ciddi oranda azaltır.
8. Topraktaki kireç içersindeki karbondioksiti serbest duruma getirir. Bu serbest karbondioksitin fotosentezde kullanılması kolaylaşır. Ayrıca, karbondioksit toprakta karbonik aside dönüşerek toprağa bağlı olup bitki tarafından alınamayan bazı mineralleri çözer ve bitki tarafından alınabilmelerini sağlar.
9. Tarlada kalan anızın kısa sürede parçalanarak yarayışlı hale gelmesini sağlar.
10. Topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırır.
11. Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Fidelerin daha hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar.
12. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Kökleri kuvvetlendirir. Köklerin özellikle uzunlamasına büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır. Bitki köklerinin uzunluklarında, kesitlerinde ve özgül ağırlıklarında önemli ölçüde artış sağlar. Bunun sonucu olarak da, bitki daha fazla besini bünyesine alabilir, böcek ve hastalıklara karşı daha dirençli olur.
13. Bitkinin soğuğa, sıcağa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını arttırır.
14. Toprağın humus oranını arttırır. Yoğun toprakları gençleştirerek eski verimli haline geri dönmesini sağlar.
Organik Gübre'nin Faydaları;
 • Toprağın fiziksel yapısını korur-iyileştirir, bitkilerin kökleri daha iyi gelişir, verimi arttırır.Ürün kalitesini arttırır.
 • Zengin makro ve mikro besin maddeleri içeriğiyle toprağı zenginleştirir.
 • Çevre dostu özelliğinden dolayı toprağı kirletmez. Kimyasal maddeler, tarımsal ilaçlarla kirlenmiş ve fazla ağır metal içeren toprağın iyileşmesini sağlar.
 • Kimyasal gübreleme ve damla sulama gübrelerine olan ihtiyaç azalır.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Bu nedenle sulama sayısı azalır.
 • Toprağın havalanma kapasitesini arttır, toprağın tava gelmesini kolaylaştırır.
 • Bitkinin gelişimine olumlu etki yapar, hızlandırır.
 • Erozyon riskini azaltır. Çünkü toprağın yüzeyindeki tanelerin kümeleşmesinde rol oynar.
 • Sıkışık toprağın oluşumunu önler. Toprak yüzeyinde sert tabakaların oluşmasını önleyerek, kolayca işlenmesini sağlar.
 • Toprakta mikroorganizmaların azalmasını önler, uygun seviyeye getirerek biyolojik dengenin kurulmasını sağlar. Bu mikroorganizmalar topraktaki besin maddelerinin yarayışlılığını arttırır, bitki tarafından alınmasını kolaylaştırır.
 • Toprağın pH'ını ve sıcaklığını düzenler.
 • Etkisi uzundur, bu nedenle gübrelemeden sonraki yıl daha az gübre kullanılabilir.
 • Maliyeti düşüktür, depolanması ve kullanımı kolaydır. Her mevsimde kullanılabilir.

MİKRO BESİN ELEMENTLERİ

-Fe (Demir suda çözünür): 180mg/kg (ppm)
-Mn (Mangan suda çözünür): 37 mg/kg (ppm)
-Zn (Çinko suda çözünür): 44 mg/kg (ppm)
-Cu (Bakır suda çözünür):8 mg/kg (ppm)
-B (Bor suda çözünür): 9 mg/kg (ppm)
Organik Maddenin Toprakların Fiziksel Özelliklerine Etkisi
Tarımsal üretimde toprakların işlenebilmesi ve kullanımı belirleyen önemli faktörlerden birisi de toprağın fiziksel özellikleridir. Toprakların yapısı, bünyesi, havalanması, su tutma kapasitesi, bireysel toprak parçacıklarının birbirine bağlanması gibi toprak özellikleri fiziksel özellikler olarak değerlendirilir. Organik madde Toprakların fiziksel özelliklerini iyileştirerek bitkiler için uygun bir ortamın ortaya çıkmasını sağlar (Şekil 1). Bu konuda ahır gübresi ile yapılan araştırmada organik gübrelerin Toprakların su tutma kapasitesini artırdığı ahır gübresi verilen alanlarda verilmeyene oranla iki kez daha fazla suyun toprağa girdiği belirlenmiştir. Bu durum, organik gübrelerin bireysel toprak taneciklerini birbirine bağlayarak topraklara süngerimsi bir yapı kazandırmasından ileri gelmektedir. Organik gübreler topraklarda bireysel toprak parçacıklarını birbirine bağlayarak iyi bir toprak yapısının oluşmasını sağlar. İyi Toprak yapısı da toprak erozyonunu azaltır. Killi topraklarda ise Toprak sıkışıklığını azaltarak toprakların gevşek bir yapı kazanmasını ve kaymak tabakası oluşumunu azaltır. İyi Toprak yapısı Topraklarda su ve bitki besin maddelerinin tutunması sağlar. Killi (yapışkan ve çamur) Topraklarda ise Toprak yapısı iyileşir ve Topraklar daha çabuk tava (toprağın işlenebilmesi için uygun nem miktarı) gelir ve sürüm kolaylığı sağlanır.  Organik madde içeriği iyi olan topraklarda bitki kök bölgesinde havalanma (atmosferden toprağa oksijen girişi, topraktan karbondioksit çıkışı) iyi olduğundan bitki gelişimi daha iyidir. Organik maddelerin ayrışması ile topraklar koyu bir renk alır. Koyu renkli topraklar açık renkli Topraklara göre daha fazla güneş ışığını tutar ve toprak sıcaklığı artar. Toprak sıcaklığının artması ile bitki kök gelişimi ve Topraklarda kimyasal reaksiyonlarda artmaktadır.
Organik Maddenin Toprakların Kimyasal Özelliklerine Etkisi
Organik maddeler, birçok bitki besin maddelerinin esas kaynağını oluşturmaktadır. Farklı organik maddelerin bitki besin içeriği değişmekle birlikte, dışarıdan suni gübreler ilave edilmiyorsa toplam toprak azotunun %90-99, Toprak fosforunun %33-37’si ve topraklardaki kükürdün %70-80’ni toprak organik maddesi sağlamaktadır. Bunlarla beraber Toprak organik maddesi potasyum, mangan, bor, bakır, çinko, molibden gibi diğer farklı bitki besin maddelerini de içermektedir. Organik maddelerin içerdiği bitki besin maddeleri, organik maddelerin ayrışması sırasında yavaş yavaş bitkiler tarafından alınabilir hale geçmekte ve bitkiler bu besin elementlerini 3-5 yıla kadar sürekli alabilmektedir. Organik madde içeriği iyi olan topraklar suni gübrelerin topraktan çabucak yıkanarak taban sularının kirlenmesini önler ve uygulanan gübrelerden bitkilerin daha fazla faydalanmasını sağlar. Topraklarda organik maddelerin ayrışması sırasında açığa çıkan organik bileşikler, topraklarda bitkiler tarafından alınamaz konumda olan bitki besin maddelerini alınabilir konuma getirir. Aynı zamanda, organik bileşikler toprakta bitki besin maddelerini tutan kil yüzeylerine tutunarak besin maddelerinin killer tarafından tutunmasını azaltır ve bitkiler tarafından alınamaz konuma dönüşmesini engeller . Böylece toprak verimliliği ve bitki gelişimi de artar.Organik maddeler toprakların tamponlama kapasitesini artırır. Tamponlama özelliği ile kireç, gübre, zehirli bileşikler ve diğer maddelerin ilavesi ile topraklarda meydana gelecek ani değişmelerin (insanlarda tansiyon yükselmesi veya düşmesi gibi) önüne geçilir.
Toprakların Organik Madde Kapsamı Nasıl Korunmalı ve Artırılmalıdır
Toprak organik maddesinin sürekliğini sağlamak için organik madde artışını sağlayan bitkilere (yeşil gübreler) ekimde yer verilmelidir. Yeşil gübreleme yani bitkilerin çiçeklenme döneminde sürülerek toprak ile karıştırılması 3-5 yılda bir yapılmalıdır.  Tahıl, sebze ve yem bitkisi münavebesi toprakların organik madde kapsamını korumakta ve artırmaktadır. Mümkün olduğu kadar Topraklarda daha fazla anız artıkları bırakılmalı ve yakılmamalıdır. Özellikle tahıllarda ürün hasat edildikten sonra, anız artıkları daha sonraki ekim sırasında sorun yaratıyorsa,  mümkünse toprak gölge tavında işlenmeli ve anız artıklarının toprak ile karışması sağlanmalıdır. Tarımsal üretimin devamlılığı için hayvan gübreleri ve diğer organik maddeler mutlaka tarlalara ve bahçelere verilmelidir. Sap ve saman atıkları, çeşitli bitkisel ve hayvansal atıklar ve organik gübreler toprak ile karıştırılarak toprak organik maddesi artırılabilir. Hayvan gübreleri ve organik gübreler toprağa uygulandıktan sonra mutlaka toprak ile karıştırılmalıdır. Aksi takdirde özellikle hayvan gübresinde bulunan azot, gaz haline dönüşür ve kaybolur.
Sonuç Olarak
Toprakların kalitesini ve canlılığını koruyarak yüksek verim alabilmek için toprakların organik madde içeriği artırılmalı veya en azından mevcut durum korunmalıdır. Organik medde içeriği nedeniyle toprak kalitesi iyi olan topraklarda yetişen meyve ve sebzelerin kalitesi de iyi olmaktadır.
ORGANİK GÜBRENİN YARARLARI:
1- Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkiler, 
2- Organik madde kaynağı oluşturur, 
3- Mikroorganizma faaliyetini hızlandırır, 
4- Su tutma kapasitesini yükseltir, 
5- Havalanma özelliğini artırır, 
6- Bitki besin maddelerinin tutulmasını sağlar, 
7- Tuzluluk ve pH düzenlemeye katkı sağlar, 
8- Toprağın sıkışmasını engeller, 
9- Köklerin daha kolay gelişmesini sağlar.
ORGANİK GÜBREDEN  en iyi sonucu alabilmek için;
1-Gübrenin saklanması
2-Gübrenin olgunlaşma süresi 
3-Kullanılacak miktar 
4-Uygulama zamanı
5-Uygulama şekli vb. konulara gereken özen gösterilmelidir

Yorum Ekle

Benzer Ürünler

fidan istanbul whatsapp
fidan istanbul loading icon