Fırsatları görmek için giriş yapın
ara

Hicaz - Devedişi - Çekirdeksiz Nar Fidan Paket Kampanyası

karışık nar çeşitleri
%12 İndirim 1574,00 ₺ 1 384,00 ₺

3 Farklı Çeşit Nar Fidanı İle Bahçenizde Meyveye Doyacaksınız....

 

 • SKU: 0
 • Barkod: fk 20120426
 • Stok:FI2504 Adet
 • Ağacı ora kuvvetli ve çok verimlidir.
 • Meyve şekli köşeli yuvarlak olup kabuk ve dane rengi şeker pembe ve şıra rengi kırmızıdır.
 • Ortalama meyve ağırlığı 290.1g, şıra randımanı %54.80 olup sert çekirdeklidir.
 • Meyve tanesi oldukça iridir. 
 • Gönderilen fidanlarımız 3 yaşlarındadır.
 • Gönderilen fidanlarının saksı üzerinde kalan boyu 120 cm 'dir.
 • Nar fidanlarımızın hepsi saksı içinde kökleri tutmuş bir şekilde gönderilmektedir.
 • Saksılı fidanlar 12 ay boyunca dikilebilirler.
 • Budamaları yapılmış olarak gönderilmektedir.
 • Etiketli ve aşılı fidanlardır.
 • Dikey taşımacılığa uygun özel kutusunda gönderilir.
 • Gönderilen nar fidanlarının tamamı sertifikalıdır. 
 • Fidanlığımız Virüs ve Nematod Ari Üretim Sertifikalıdır.
 • En önemli ve ayırıcı özelliği çekirdeksiz olmasıdır.
 • Nadir bulunan bir türdür.
 • Nar çok yıllık, çalı formunda, çok kuvvetli bir kök sistemine sahip, çok gövdeli, çok sık dallı, erkek-dişi ve erdişi çiçekler bulunan, meyvesi iri, küresel, üstten hafif basık olan bir ılıman iklim bitkisidir.
 • Nar, C vitamini, demir ve potasyum yönünden zengin sayılır.
 • Tatlı, mayhoş, ekşi gibi çeşitlere göre değişen tat ve renk durumu görülür.
 • Nar bitkisinin oldukça geniş bir adaptasyon kabiliyeti vardır.
 • Genelde, tropik ve suptropik iklim bitkisi olmasına rağmen, -10 oC'ye kadar ki düşük sıcaklıklara dayanabilmektedir.
 • Türkiye meyveciliğinde ve dış ticaretinde önemli yeri olan nar, çeşitli iklim ve toprak koşullarında yetişebilen, bakımı kolay, iç ve dış pazarlarda iyi fiyat bulan, uzun süre ağaçta kalabilen ve depoda muhafaza edilebilen bir meyve türüdür.
 • Ağacı ora kuvvetli ve çok verimlidir.
 • Meyve şekli köşeli yuvarlak olup kabuk ve dane rengi şeker pembe ve şıra rengi açık kırmızıdır.
 • Ortalama meyve ağırlığı 290.1g, şıra randımanı %54.80 olup sert çekirdeklidir.


 

NAR FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ :
 Nar fidanı ülkemizde yıllardır yetiştirilen geleneksel bir meyvedir. Son yıllarda nar meyvesi Avrupa ülkelerinin de aradığı bir meyve türü olmuştur. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda kapama nar bahçesi Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde artmaktadır. Son yıllarda önem kazanan bir ihraç meyvesi olmakla birlikte ilaç, boya, mürekkep, yağ, hayvan yemi, tanen, sirke gibi ürünlerin eldesinde hammadde olarak kullanılması, bu meyvenin ileriki yıllarda önemli bir endüstri bitkisi olacağı izlenimini de vermektedir.

Nar Fidanı İklim İsteği

Nar fidanı  pek çok iklim koşullarında sorunsuz yetiştirilebilen bir meyvedir. Yetiştiriciliğinin yapılacağı bölgede yazların uzun ve sıcak, kışların ılık ve yağışlı olması uygundur. Narın soğuklama gereksinimi hemen hemen yok gibidir. Meyvelerini olgunlaştırabilmek için vejetasyon dönemi içinde yüksek bir sıcaklık toplamı ister. Nar, ülkemizin iklimi daha serin geçen bölgelerinde ( İç Anadolu gibi) Mayısta, oysa biraz daha sıcak geçen (Akdeniz gibi) bölgelerinde ise Nisanda çiçeklenmeye başlar. Çiçeklenme haziran ayına kadar sürmektedir.

Yıllık ortalama 500 mm'lik yağış yetiştiricilik için yeterlidir. Yaz aylarındaki yağışlar meyve kalitesini bozmakta, özellikle olgunluğa yakın dönemlerde meyve çatlamalarına neden olmaktadır. Meyve olumu döneminde kuru hava koşulları, kaliteli meyvelerin oluşması bakımından önemlidir. Nar, şiddetli rüzgar olan bölgelerde yetiştirilmemelidir. Eğer yetiştirilecekse bahçe kenarında rüzgar kıranlar oluşturulmalıdır. Aksi halde meyveler bitkinin dikenlerinden ve dal sürtünmelerinden zararlanarak meyve kalitesi düşecek ve meyve kayıpları olacaktır. 
Nar Fidanı Toprak İsteği

Nar fidanı pek çok meyve ağacından daha geniş toprak çeşidine uyum gösterebilir. Derin, alüviyal topraklar nar yetiştiriciliği için en uygun topraklardır. Fakat kumlu, killi, kireçli topraklarda da yetiştirilir. Tuzluluğa orta derecede dayanıklıdır.

Nar Fidanı Çoğaltılması

Odun çeliği, yeşil çelik veya tohumla çoğaltılabilir. Tohumlar, dinlenme istemeden kolaylıkla çimlenebilir fakat elde edilen bitkiler adına doğru olmadığı için ticari yetiştiricilikte kullanılamaz. Gelişme döneminin sonuna doğru yeşil çelikle çoğaltma yapılabilir. Bu yeşil çelikler sisleme kasalarına dikilerek kışın sera içinde köklendirilir. Fakat bu yöntem çok az kullanılır. Odun çelikleriyle çoğaltma en kolay ve başarılı yöntemdir. Çelikler 20-25 cm uzunluğunda , 6-12 mm kalınlığında olacak şekilde hazırlanır. Bu çelikler, kışın bir önceki yılın sürgünlerinden veya dip sürgünlerinden alınır. Çelikler , 5-7.5 cm'lik kısımları toprak üstünde kalacak şekilde sisleme kasalarına veya fidanlıkta hazırlanan çelik tavalarına dikilir.

Nar Fidanı Dikim ve Bahçe Tesisi

Toprağın nar yetiştiriciliğine uygunluğuna bakıldıktan sonra tesviyesi yapılmalıdır. Öncelikle yaz aylarında pulluk tabanını kırmak için dipkazan çekilir. Sonra pullukla sürülür. Sonbahar döneminde ise 40-60 cm derinlik ve çapta dikim çukurları açılır. Çukurlar üst toprak ve yanmış çiftlik gübresi karışımıyla doldurulur, yabancı otlar temizlenir. Narda dikim aralıkları 2 m ile 6 m arasında olmalıdır. Bunun yanında kapama nar bahçelerinde en yaygın olarak kullanılan dikim aralıkları 2.5 x 4 veya 3 x 4 m dir. Sıralar kuzey -güney doğrultusunda olursa güneş ve havalanma daha iyi olacaktır. Nar fidanları sonbaharda yaprak dökümünden başlayarak kış ayları boyunca ve erken ilkbaharda dikilebilir. Kışları çok soğuk geçmeyen bölgelerde sonbahar dikimi daha uygundur.

Nar Fidanı Sulama

Ülkemizde nar genellikle tava ve karık usulü ile sulanmaktadır. Nar yetiştiriciliğinde sulama açısından önerilen damla sulama yöntemidir.

Nar Fidanı Gübreleme

Bitkiye iyi yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. İlk yıllarda ağaç başına 10-15 m3/ da, daha sonraki yıllarda 25-30 m3/ da çiftlik gübresi genel olarak önerilmektir. Bitkiye çiftlik gübresi, sonbahar-kış aylarında, bütün kök bölgesini kapatacak şekilde verilmeli ve çapa ile toprağa karıştırılmalıdır. Nar için yeşil gübreleme yapılması da yararlıdır. Genç nar ağacı her yıl ağaç başına yaklaşık 50-100 gr, yetişkin ağaç ise yaklaşık 225-450 gr saf azota gereksinim duyar. Bu miktar bir veya iki defada uygulanabilir. İlk uygulama zamanı kış sonu, ikincisi ise haziran ayıdır. Yetişme döneminin sonuna doğru azot uygulanmamalıdır.Ayrıca nar genel olarak ilk yıllarda ağaç başına yaklaşık 75-125 g, tam verim çağında ise 100-200 g saf fosfora gereksinim duyar. Fosforlu gübreler kış aylarında, taç izdüşümüne 20-30 cm derinlikte uygulanır.

Potasyumlu gübrelerin meyve kalitesiyle ilişkisi pek çok çalışmada belirlenmiştir. Genç bir bitkiye 20-40 g/ ağaç, verim çağındaki bitkiye ise 75-150 g/ağaç saf potasyum uygulaması yeterlidir.

Nar Fidanı Budama

Nar  fidanı için budama uygulaması yapılmadığı durumda ağaç kuvvetli gelişir ve verime geç başlar. Bu nedenle ağaçlar uygun şekillerde budanmalıdır. Ağaçlar tek gövdeli ve çok gövdeli şekillerde budanabilir. 

Nar Fidanı Yetiştiriciliği
Tropikal iklim bitkisi olarak dikkatleri üzerinde toplayan Nar Ağacı ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. İklim isteği nedeniyle ülkemizin büyük bir çoğunluğunda ne yazık ki tam olarak yetiştirilemez. Yine de subtropik iklim kuşağında yer alan bazı bölgelerimizde yeni yeni yetiştirilme çalışmalarına başlanmıştır.
Sağlık Kaynağı Olarak Nar Meyvesi
Özellikle batı kaynaklı diyet listelerinde, sağlıklı yaşam reçetelerinde ilk sırada yer alması nedeniyle nar fidanı popülerliğini artırmaya devam etmektedir. Hem ülkemizde hem de dünyada toplam nar meyvesi tüketimi ve ihtiyacının yıllara göre artış göstermesi de bu durumun en önemli kanıtıdır.
Nar Fidanı İklim İsteği
Genel olarak tropik – subtropik iklim meyvesi olarak bilinmektedir. Yalnız son dönemlerde bölgelerin sıcaklık ve yağış grafiklerinde gözle görülür değişimlerin olması da narın yetişme alanının değişmesine neden olmuştur.
Sıcak – kurak yaz aylarına ihtiyaç duyar. Bunun dışında nar meyvesinin verimli olabilmesi için yaz aylarının uzun olması da gerekir. Kış mevsiminde ise ılık ve yağışlı bir aralığın olması gerekmektedir. Sadece yaprağını döken tiplerinde soğuğa toleransın biraz daha yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Genel olarak, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan nar ağaçlarının sıcak ihtiyaçlarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kış şartlarında hava sıcaklığının sıfır derecenin çok fazla altına düşmesi nar ağacının veriminin de düşmesine neden olabilir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan nar ağaçları kış aylarında eksi on derece kadar tolerans gösterebilir. Yalnız dünyada yetiştiriciliği yapılan farklı nar ağaçları için eksi yirmi derece raporlanmıştır.
Nerelerde Yetiştiriciliği Yapılabilir
Nar meyvesinin en iyi şekilde yetiştiği bölgelerimiz sırasıyla Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleridir. Ege Bölgesinin geniş bir bölümünde de Nar ağacı yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
Derin, nemli, geçirgen ve serin topraklarda kısa süre içerisinde gelişim gösterebilir. Bunun dışında kireçli topraklarda yapılan yetiştiricilik denemelerinin de başarılı olduğu raporlanmıştır.
Nar Fidanı Dikimi Nasıl Yapılır
Eğer birden fazla nar fidanı dikilecekse üç metreye dört metre şeklinde bir hat çizilebilir. Sıra yönü ise çoğunlukla kuzey güney olacak şekilde yapılması tavsiye edilir. Eğer bahçeniz için bir tane nar fidanı dikimi yapacaksanız, komşu ağaçlardan minimum dört metre uzaklıkta olmasına dikkat edebilirsiniz. Tercihen bahçenizin sıcaklık durumuna göre en güney bölgesine dikimini yapabilirsiniz.
Nar Fidanı Nasıl Sulanır
Fidanı suya oldukça ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple nar fidanı dikimi yapıldıktan sonra toprağın yağış miktarının düzenli olarak gözlenmesi ve eğer az yağış olmuşsa takviye yapılması gerekebilir.
9. ve 10. Aylarda ve 2. Ve 3. Aylarda özellikle nemli toprak ihtiyaçları maksimum seviyeye ulaşabilir. Bu zaman aralığında özellikle toprak nemini kontrol etmek ve eksik olması durumunda sulama yapmak gerekir.
Dikimi İle İlgili
Nar ağacınındikimi için en uygun zaman sonbahar aylarıdır. Uygun iklim şartları altında erken ilkbaharda da dikimi yapılabilir. Özellikle ilk sene içerisinde nar ağacının alt kısmının çapalanması ağacın kendine gelmesi için son derece faydalıdır.
Azot ihtiyacı olan bir ağaç olduğu için yıl içerisinde yarım kiloya kadar azot verilebilir. Tabi ki sık yapılan bir hatanın burada altını çizmek gerekir ki o da azot verildikten sonra nar ağacının su ihtiyacı maksimum seviyeye ulaşır. Bu sebeple azot sonrasında ağaca azot vermeyi ihmal etmemeniz son derece önemlidir.
Adresimizde en kaliteli ve en yüksek verimi veren pek çok nar fidanı seçeneği bulunur. Bunlar arasından dilediğiniz bir tanesini uygun fiyat aralığından satın alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için bize yazabilirsiniz.

Nar Fidanı
Tadı mayhoş ve ekşi olan yenildiği zaman tanecikli yapısıyla ağzınızda hoş bir tat bırakan bu meyveye balkonunuzda veya bahçenizde internet adresimizden alıcağınız nar fidanıyla sahip olabilirsiniz.                              
Tropik ve subtropik iklim meyvesi olan nar rüzgarı sevmeyen, tamamen sıcak ve ılıman iklim isteyen bir meyvedir.
Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetiştiriciliği yapılan nar fidanının en çok Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ses getirici bir yetiştiriciliğe sahiptir.
İnternet adresimiz aracılığıyla en uygun fiyattan nar fidanı siparişinizi verebilirsiniz.
 
Nar Ne Zaman Dikilir ?
Nar fidanları kışı soğuk geçmeyen bölgelerde sonbahar aylarında dikimi gerçekleştirilir. Sonbaharda yaprak dökümü zamanından başlayarak erken ilkbahara kadar dikiminizi yapabilirsiniz.
 
Satışını Yaptığımız Nar Fidanları Hakkında Bazı Bilgiler
Nar fidanı için geçerli yaş ve diğer önemli bilgileri satılan ürün içeriğinde yazmaktadır.
Sertifikalı nar fidanlarımızın hepsi saksı içinde kökleri tutmuş bir şekilde gönderilmektedir.
Fidanlarımız için dikim mevsimini beklemenize gerek yoktur. 12 ay boyunca dikilmeye hazır formdadırlar. Dilediğiniz zaman dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Açık kök fidanlar için kasım-mart ayları arasında fidan tarafınıza ulaştıpında hemen dikim sağlamanız gerekmektedir.
 
Fidanların Muhafazası Nasıl Yapılmalı ?
Planladığınız takvim içerisinde dikim işlemini gerçekleştiremediyseniz saksılı fidanlarınızı sulamaya devam etmelisiniz. Eğer elinizde ki fidanlar açık köklü ise köklerinin hava almaması için tamamen toprağa gömülmesi gerekir.
 
Dikim İşlemi Nasıl Yapılmalı ?
Öncelikle nar fidanının dikimi için 40-60 cm çukur açılmalıdır. Muhafazası olan poşet veya saksıdan toprağını dağıtmadan çıkartılmalıdır. Çukurun dibine toprak ile karıştırarak yanmış çiftlik gübresi koyulur ve yabancı otları temizlenir. Nar fidanı çukura yerleştirilerek toprağı sıkıştırarak kapatılır. Kalan toprağınızla fidan çevresine çanak yapabilirsiniz.
 
Can Suyu Nasıl Verilir ?
10 - 15 litre arasında can suyuna ihtiyacı olur. Nar fidanı toprağının bir kısmını kapattıktan sonra 5 - 10 litre arasında can suyu dökülür. Toprağı tamamen kapattıktan sonra kalan can suyunuzu dökerek dikim işlemini tamamlayabilirsiniz.
 
Dikim İşlemi Sonrasında Ne Yapmalı ?
Yukarıda bahsedildiği şekilde nar fidanı dikim işlemi tamamlandıktan sonra fidanın yanına herek çakarak fidanınıza bağlamayı ihmal etmeyin.
 
Dikim Mesafesi Ne Kadar Olmalı ?
Nar fidanları büyüdüklerinde dallarının birbiri ile kesişmemesi için dikim aralığının 4-6 metre, kuzey-güney yönüne doğru sıralar arası mesafenin ise 3-4 metre olacak şekilde dikimini gerçekleştirmelisiniz.
 
Nar Fidanı Ne Zaman Meyve Verir ?
Nar fidanları 4-5 yaşından itibaren meyve verirler. Fidan dikimi kurallarına uygun şekilde yapıldığı taktirde yeterli besini de almışsa dikiminizden bir yaz sonra tadımlık olarak meyvesini alabilirsiniz.
 
Evde Nar Yetiştiriciliği Yapılabilir mi ?
Nar bir güneş bitkisidir. Evinizde, balkonunuzda veya bahçenizde saksı içerisinde yetiştirmeniz mümkündür. Güneş isteği fazla olmasına rağmen kavurucu sıcaklardan korunabileceği bir alana konulmalıdır. Soğuklama isteği yok denilecek kadar azdır. Balkonunuzda baktığınız nar fidanlarınızı eylül ayında iç mekana almanız gerekir. Drenajı için delikleri olan büyük bir saksıda tutmanız gereklidir. İki haftada bir sıvı kompleks gübre takviyesi yapılmalıdır.
 
Hangi İklimlerde Yetiştiriciliği Yapılır ?
Nar fidanları Suptropik ve ılıman bölgelerde sorunsuz yetiştirilebilen meyvelerdir. Yazları uzun ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı olan bölgelerde yetiştiriciliğinin yapılması uygundur. -10 ile -20 ºC arasındaki sıcaklıklara dayanabilen ve soğuklama ihtiyacı yok denicek kadar az olan  nar  fidanları -20'C de zarar görürler. Yıllık yağış isteği özellikle kış ve ilkbahar aylarında 500 mm'dir.
 
Sonuç Olarak
Günümüzde kişisel bakım ve kozmetik sayfalarında da, sağlığa faydaları hakkında bu ağaç son dönemlerde popüler kategoriler içerisinde yer almaktadır. İçeriğinde barındırdığı yüksek vitamin içeriği insanların bu meyve hakkında detaylı bilgiler aradığı popüler sayfalar haline gelmiştir.
Sipariş verilmesi durumunda tüplü fidanların gönderimi aynı gün yapılmaktadır. Bahçe ve arazileriniz için muhteşem tercihtir.
 
Meyve Fidanlarında Hangi Kategoriler Popüler
Genellikle yetiştiricilik yapılacak iklime göre popüler fidan ürünü değişkenlik gösteriyor. Kurumsal olarak hizmet veren adresimizde her iklim için popüler kategoriler ve popüler fidanlara ulaşabilirsiniz. Yukarıda yer alan arama bölümünü kullanarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
 
Satış İşlemi ve Sonrası
Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kargo firmaları pandemi dönemi içerisinde aynı gün kargo yapılsa bile nadiren de olsa gecikmeler yaşanabilmektedir. Aşılı fidanlarımız yüksek bir hızla özel olarak hazırlanır. Hızlı kargo ile aynı gün size ulaştırılır.
Dilerseniz dikim ve diğer ürünler hakkında bilgi sahibi olmak için popüler fidanlarımıza göz atabilirsiniz. Aynı gün kargo kategoriler içerisinde yer almaz. Sizler sepete eklediğiniz her ürün hızlı bir şekilde satış işlemi sonrası gönderilir.

Yorum Ekle

Benzer Ürünler

fidan istanbul whatsapp
fidan istanbul loading icon