Fırsatları görmek için giriş yapın
ara

Saksı Toprağı, Torflu, Gübreli, 2,5 lt

Su Tutma Kapasitesi Yüksek, Doğal
%39 İndirim 162,00 ₺ 99,00 ₺
  • Su tutma kapasitesi çok yüksektir.
  • % 100 doğal bir üründür.
  • Bitkiler için gerekli vitaminleri içermektedir.,
  • Gevşek yapısı ile bitkilerin köklerinin toprakta hızlı ilerlemesini ve bitkinin hızlı gelişimini sağlar.
  • Bitkiye verilecek besin maddelerinin suyla taşınmasını önler.
  • SKU: -44
  • Barkod: 060701
  • Stok:FI703 Adet
Torf, nemli ve yağış alan bölgelerde, göl yatakları, bataklık vb. su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllarca çürüyüp birikmesiyle oluşur
% 100 doğal bir malzemedir
Hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi ve organik madde miktarı çok yüksektir
Kullanıldığı ortamda suyun ve gübrenin bitkiye yavaşça ve düzenli bir şekilde verilmesini sağlar
Torf kullanıldığı alanlarda bitki kök gelişim hızını arttırır
Gübrenin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler
Toprağın uzun süreli nemli kalmasını ve gevşemesini sağlar
 
Torf nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu yörelerde bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin, (genellikle ‘sphagnum’ denilen yosunlar ve bataklık sazlarının) su dibinde çökerek kısmen çürümesi, su altında hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllarca çürüyüp birikerek kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşur. 

Açık kahve rengi veya sarımsı kahverengi lifli tipler odunsu, toprak halinde veya taneli olup asitle az alkali arasında yer alırlar. Bu organik artıkların tamamıyla ayrışmamış olanlarına Torf, iyi ayrışmış ve organik maddesi fazla olanına toprak adı verilmektedir. 

Torfun hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi yüksektir. Büyük oranda gözeneklilik gösterirler. Bu özellikleri nedeniyle harç yapımı için çok elverişlidir. %100 doğal bir malzemedir.

Asit reaksiyonludur. Ph'sı 3.5-4.5 tur. Azot dışında besin maddelerince fakirdir, bulunmamakla birlikte çok su tutması ve iyon değişimi yoluyla, suyun ve gübrenin bitkiye yavaşça düzenli bir şekilde verilmesini sağlaması önemli üstünlükleri arasındadır. Nispeten sterildir. Orijinal durumda bulunduğu ortamdan alınan Torf önce bir kırıcıdan geçirilir. Parçalanan malzeme elekten geçirilerek malzeme tane boyutuna sınıflandırılır.


 
TORF'UN ÖZELLİKLERİ

•%100 doğal bir üründür.
•Toprağı korur, mineralce zenginleştirir, havalanmasını sağlar.
•Toprağın pH’ sını ayarlar Asit reaksiyonludur. Ph'sı 3. 5 - 6. 5
•Ürün kalite ve verimi artırır.
•Su ihtiyacını azaltır.
•Üstün çimlendirme ve köklendirme özelliğine sahiptir.
•Torf bir madendir.Azot bakımından oldukça zengindir
•Hastalık ve haşere taşımaz.
•Havalanma kapasitesi yüksek.
•Yabancı otlardan ve tohumlarından arındırılmıştır.


TORF KULLANIM ALANLARI

•Tohum eKimlerinde
•Saksı değiştirmede
•Peyzaj ve çevre düzenlemelerinde
•Sera ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde
•Çim alanlarında
•Seralarda
•Mantar örtü toprağı olarak
•Organik tarımda


TORF HAKKINDA

Torf, organik bir toprak düzenleyicidir. Torf tamamen doğal bir toprak ürünüdür. Torf her bitkide kullanılır. Köklerin etrafındaki toprağın hava ve nemliliğini düzenleyerek ideal bir büyüme ortamı sağlar. Torf ' un olumsuz denilebilecek bir etkisi kesinlikle yoktur. Torf ekstra besin maddesi içermez. Saksılı süs bitkileri ve fidan yetiştiriciliğinde çok değerli bir materyaldir. Lifli yapıda olup, pH 5,5 – 6,5 aralığındadır.
TOPRAK :
Toprak hazırlama kullanılacak malzemeler: 
Doğal organik maddeler:
torf, çeşitli ağaçların kabukları, lif veya talaşları, yaprak çürüntüleri, şehir veya tarıma dayalı endüstri atıkları (saman, şaraphane ve mantar kompost atıkları) hayvan gübresi 
Doğal inorganik maddeler:
kum, çakıl, granit parçaları, ponza, perlit, vermikulit, volkanik tüf (siyah, beyaz, kahverengi vb.) köpük, kaya yünü, cam yünü, volkanik taşlar, Cüruf, Plastik köpük...vs
MEYVE BAHÇESİ TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR.
Toprak Faktörü: Derin, nemli, geçirgen, kolay işlenen ve humusca zengin olması, meyve fidanının gelişip büyümesi ve ürün kalitesi bakımından etkisi önemlidir.
Kayalıklar:  Kayalar yatık değil de dik durumda iseler, üzerlerinde çatlak ve yarıklar var ise, bu yarıklarda toprak bulunuyorsa kurağa dayanıklı birçok meyve çeşidi (armut, incir, ceviz, dut gibi) böyle toprakta yetiştirilebilir.
Taşlı ve çakıllı topraklar: İçinde yüksek oranda taş ve çakıl bulunan topraklardır. Eğer böyle bir arazide civarında toprak varsa, iyi bir sulama ve kuvvetli bir gübreleme ile meyvecilik yapılabilir.
Kumlu topraklar: Kolay işlenebilen fakat su tutmayan topraklardır. Ancak kum oranı çok fazla ise meyveciliğe elverişli değildir. Böyle bir arazide meyveler erken uyanır. İlkbahar erken donlarına hassa çeşitler dikilmemelidir. Meyveye erken yatarlar.
Killi topraklar:  Ağır, soğuk ve su tutan topraklardır. Kil kısmı fazladır. Yağışta çamur olur, işlenmesi zordur. Ahır gübresi ile gübrelendiği taktirde meyve yetiştirilebilir. Ağaçlar geç uyanır. Meyveler iri fakat kalitesiz olur.
Tınlı topraklar: Meyve yetiştiriciliği için en uygun topraklardır. İyi tav alır, Kolay işlenir, ürünler kaliteli ve boldur. Kil ve kum iyi karışmış olup en çok nehir vadilerinde ve ovalarda rastlanır.
Kireçli topraklar: Bu topraklar; kil, kum ve humusla karışık olup meyveciliğe elverişlidir. Geç ısınır, suyu geçirmezler. İncir kireçten hoşlanır.
Humuslu topraklar: Siyah renkte, iyi nem tutan fakat suyu da geçiren besin maddeleri bakımından zengin topraklardır. Meyveciliğe elverişli fakat bölgemizde ve ülkemizde yaygın değildir.        
TOPRAK DERİNLİĞİ VE TABAN TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR
Meyve ağaçlarının kökleri iklim ve meyve çeşidine bağlı olarak 1-8 metre kadar kalınlıkta bir  toprak tabakası içinde büyür ve gelişir. Bu nedenle toprak derinliği çok önemlidir. Armut, kiraz, ceviz gibi derin köklü meyve ağaçları için en az 2 metre; ayva, elma, erik gibi yüzlek köklü ağaçlar için en az 1 metre homojen profile sahip toprak tabakası meyvecilik için uygundur. Taban toprağı kil veya çatlaksız kaya ya da tamamen kum ve çakıldan bir tabaka ise burası su tutacağından ya da çok geçirgen olacağından meyvecilik için uygun değildir. Yine meyve bahçesi kurulacak ya da fidan dikilecek bir arazide bu gibi elverişsiz tabakaların en az 1-2 metre aşağı bir derinlikte olması gerekir.
TABAN SUYU YÜKSEKLİĞİ NE OLMALIDIR
Taban suyunun yüksekliği ya da değişkenliği meyve bahçesini doğrudan ilgilendirir. Kökleri derine gitmeyen elma, erik, ayva gibi meyvelerin dikileceği arazinin taban suyu seviyesi 1 metre; armut, vişne, şeftali gibi meyve bahçelerinde ise bu seviye 2 metreden daha yüksekte olmamasına dikkat edilmelidir. En az 3-4 metre derinde olmalıdır. Aksi halde sert çekirdeklilerde zamk hastalığı; armut gibi derin köklülerde ise sarılık hastalığına sebep olur.          
TOPRAK ASİTLİĞİ VE TUZLULUĞU NEDİR
TOPRAK YORGUNLUĞU NEDİR
Uzun yıllar aynı bahçede tek çeşit meyve türü yetiştirilirse, her türlü teknik ve kültürel şartlar yerine getirilse bile, meyve ağaçları iyi gelişmez, ağaçlar verimden düşer. Kök ve gövde kısımları iyi gelişemez. Bu bahçelerde ağaçlar sökülerek yerine tekrar aynıları dikilirse, aynı arazlar yine görülür. İşte bu hal toprağın yorgun olduğunu gösterir. toprak  yorgunluğunu gidermek için en iyi yol bahçeden yaşlı ağaçlar sökülüp yerine birkaç yıl tarla ziraati ya da sebzecilik yaptıktan sonra yeniden bahçe kurulmalı ya da fidan dikilmelidir. Meyve bahçesi kurarken en çok dikkat edilmesi gereken bir husus; meyve ağacımızın tozlanmasını dolayısıyla döllenmesini sağlayacak tozlayıcı bitkiye mutlaka ihtiyaç vardır. Aksi halde, bol çiçek açmalarına rağmen az meyve bağladıkları ya da hiç meyve bağlamadıkları görülür. Döllenme biyolojisi meyve bahçesi tesisinde üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Kendine kısır yani kendi kendini dölleyemeyen tek çeşitten veya birbirlerine uyuşmayan yani tozlanma dönemleri farklı çeşitlerden bir bahçe kurarsak kendi elimizle telafisi mümkün olmayan bir yanlışı yapmış oluruz. Bu hususta çok dikkatli olunmalıdır. Dikeceğimiz çeşitlerin çiçeklenme zamanlarının aynı olmasına, bol çiçek tozu veren çeşit olmasına çiçek tozunun çimlenme gücünün yüksek olmasına, karşılıklı birbirine uyuşur olmasına, meyveye yatışlarının aynı yaşta olmasına dikkat edilmelidir. 9 fideye 1 dölleyici çeşit hesaplanarak dikim yapılmalıdır. Dölleyici çeşit ana çeşitten 12-15 metreden daha uzakta olmamalıdır.
ÇİÇEK SAKSI TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR:
ÇİÇEK BAKIMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:
Işık : Bir çok bitkiye güneş ışığı doğrudan verilmemelidir. Yaz aylarında kuzeye bakan cam önü uygun bir yerdir. Işığın genellikle duvardan yansıdığı yerlere yerleştirilmelidir.
Nemlilik : İnce yapraklı bitkiler yoğun neme, daha kalın ve dolgun yapraklı bitkiler ise nem oranı daha düşük ortamlara ihtiyaç duyarlar.
Isı : Büyüme dönemlerinde bitkinin bulunduğu ortamın ısı değişikliğine fazla uğramaması gereklidir. Soğuk havalarda bitkileri soğuğun girebileceği, cam kenarlarında ve perde arkalarında bırakmayın. Ateş ya da kalorifer yanına koymayın.
Bitkilerin bakımı ve rutin bakım için aşağıdaki aletlere ihtiyacınız olacaktır:
Bir bitkinin suya ihtiyacı olup olmadığını parmağınızı 2-3 cm kadar toprağa sokarak anlayabilirsiniz. Eğer kuru gelirse, ılık suyla sulayın. Yüzeyi kuru görünse bile dip tarafları nemli olabilir. Afrika menekşesi ve Siklamen gibi bitkileri üstten değil tabağına ılık su koyarak sulayın. Üstten sulama bitkilerin köklerinin çürümesine neden olur.
Ancak saksıyı su dolu kapta uzun süre bırakmamanız fazla suyu bir süre sonra boşaltmanız gerekir.Besleme Yeni dikilen bir bitki toprağında yaklaşık iki ay yetecek kadar besin deposu vardır. Yapraklı bitkiler çabuk büyüdükleri için bahar ve yaz aylarında beslenmelidir. Çiçekli bitkiler ise çiçeklenme mevsiminde ve öncesinde beslenmelidir. Ev bitkilerini sıvı besinler ile beslemek kolay ve pratiktir.
Dinlenme Sezonu
Tüm bitkilerin kış mevsiminde veya çiçeklenmeden hemen sonra bir dinlenme dönemine ihtiyaçları vardır. Bitkileri daha serin bir yere taşıyarak, besinini kesmeli ve daha seyrek sulanmalıdır.
Yaprak temizleme
Bitkilerin yaprakları imkan varsa içme suyuyla, yoksa dinlenmiş ya da ılık çeşme suyuyla yıkanmalıdır. Büyük yapraklı bitkilerin sık sık ılık suyla spreylenmeleri gerekir.
Sert ve parlak yapraklı bitkiler Örneğin: Devetabanı bitkisi Nemli bir bez ya da süngerle temizlenmelidir. Bu işlem ince ve sık yapraklı bitkilerde uygulanmamalıdır.    
Tüylü Yapraklı bitkiler Örneğin: Begonya. Yumuşak fırça ile temizlenmeli. Eğer salon bitkinizin kökleri saksı dibinden çıkıyorsa veya toprak çabuk kuruyorsa , saksısını değiştirme zamanı geldi demektir.
Baharda saksı değişimi
Değiştirme Şekli:
Bitkiyi iyice sulayın. Yeni saksının içine ince bir kat gübreli toprak koyun. Eski saksıyı içine yerleştirin.Her iki saksının ağzı aynı düzeyde olmalı. Yeni saksı ile eski saksı arasındaki boşluğu toprakla doldurmaya devam edin.Saksı kenarından 2 cm boşluk bırakmalısınız. Bitkiyi, eski saksısından, arkasına hafifçe vurarak çıkarın ve yeni saksıya yerleştirin. Üzerini biraz daha gübreli toprakla doldurup yeniden sulayın.
Üst tabaka toprağın değişmesi
Saksı yenilemeye gerek olmayan ya da saksı değişimi yapılamayacak kadar büyük olan bitkiler her bahar üst kısmını da toprak yenileme metoduyla bakıma alınabilir. Üstündeki 2-3 cm’lik toprağı köklerine zarar vermeden alın. Üzerine yeni gübreli toprak ekleyip sulayın.
Karşılaşabileceğiniz sorunlar
Çok az ışık alması: Bitki uzun ve sağlıksızdır. Yapraklarının arası fazla aralıktır. Büyüme durmuştur. Yapraklar normalden daha küçük ve soluktur. Çiçekleri ya hiç yoktur ya da çok cılızdır. Çözüm: Dallanmasını güçlendirmek için bitkiyi kısaltın ve daha ışık alabileceği bir yere taşıyın.
Çok az sulanması : Bitki ya çok az ya da hiç büyümez. Çiçekleri çok kısa sürelidir. Yaprakları zayıftır. Alt yapraklar düşer. Çözüm: Su dolu bir kap içinde 10 dakika bekletin. Saksı tabağına yerleştirmeden önce suyun süzülmesini bekleyin. Bitki çok kısa bir sürede yeniden kurursa saksını değiştirin.
Çok soğuk ortamda olması : Çiçekler kısa ömürlüdür. yapraklar kıvrılır ve düşer. Çözüm: Hava akımından uzak sıcak bir yere taşıyın.
Az nemli ortamda olması : Yaprak uçları kahverengileşir ve kurur. Yaprak kenarları sararır ve yapraklar dökülür. Gonca ve çiçekler büzüşür ve düşer. Çözüm: Banyo, mutfak gibi daha nemli bir ortama taşıyın. Daha önceki sayfalarda açıkladığımız nemliliği artırma metotlarını deneyin.
Az besin alması belirti : Bitki büyümez ve çiçekli bitkiler çiçek açmaz. Çözüm: Gerekli besin ile besleyin.
Fazla ışıklı ortamda olması : Gündüz saatlerinde bitkinin yaprakları solar, kahverengi yarık izleri oluşur. Bitki solgun görünür. Yapraklar buruşup, kurur. Çözüm: Bitkiyi daha serin ve gölgeli bir ortama taşıyın.
Fazla su verilmesi Çiçekler çürür. Yapraklar az büyür, zayıftır ve kolayca dökülür. Çözüm: Bitkiyi daha sıcak bir ortama taşıyın. Fazla suyun saksıdan akmasını sağlayın. Sadece gerektikçe su verin.    
Fazla sıcak ortamda bulunması : Bitki kış aylarında sağlıksız büyüme gösterir. Yaprakların kenarları kahverengileşir. Alt yapraklar solar ve dökülür. Çözüm: Bitkiyi daha serin bir ortama taşıyın.
Fazla Nemli Ortamda Bulunması : Yapraklarda, çiçekte ve sapında gri küf (botrytis) oluşur. Çözüm: Bitkiyi daha kuru bir ortama taşıyın.
Fazla besin verilmesi : Yapraklar kahverengileşir ve büzüşür. Çözüm: Bitki sağlıklı bir görünüm alana kadar çiçeği sulamayın.
Zararlılar ve tedavileri
Bitkileri hastalıklardan ve böceklerden korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. Bu nedenle bitkilerin güçlü ve sağlıklı olmalarını sağlamak amacıyla ideal bir bir ortam yaratmalıyız. Hastalıklı bir bitkiyi, diğer bitkilere de bulaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak diğerlerinden hemen ayırmalısınız.
İşte sık rastlanan salon bitkisi böcekleri ve tedavi şekilleri:
Beyaz sinekler
Güveye benzer ve rahatsız edildiğinde uçuşan küçük beyaz böceklerdir. Tüm bitkiyi ılık sabunlu suya batırın ve sonra da durulayın.
Yeşil Veya Siyah Sinekler
Bitkinin büyüyen uçlarında koloni oluştururlar. Yok etmek için beyaz sinekler için önerilen metodu kullanın.Botrytis Yaprak, çiçek ve gövdede bulunan gri küftür. Bitkiyi daha kuru bir ortama alın ve hava akımını artırın. Ölü çiçek ve yaprakları düzenli olarak ayıklayın. Eğer sorun devam ederse mantar ilacı (fungicide) ile spreyleyin.Mealy Bugs Yaprakların altında ve gövdede bulunan minik yün yumaklarına benzer oluşumlardır. İspirtoya (metil alkole) batırılmış pamuklu bezle silin. Kırmızı Örümcek Mite’ları. Yaprakların alt yüzeyinde bulunan küçük, sarı, kahverengi veya kırmızı kurtçuklardır. İnce örümcek ağları üretirler. Nemliliği artırmak amacıyla bitkiyi sık sık spreyleyin.
Kabuk böcekleri
Yapraklara ve gövdeye yapışmış gibi duran küçük sert kabuklu, kahverengi, sarı böceklerdir. Böcekleri ılık sabunlu su ile temizleyin ve durulayın.
Küf
Yapraklarda ve gövdede oluşan beyaz pudra benzeri oluşumlardır. Mantar ilacı (fungicide) ile spreyleyin

Müşteri soruları ve cevapları

10-04-2020

Mükemmel bir toprak

Müşteri değerlendirmeleri

5 Üzerinden | 5,00 Ortalama
5 Yıldız
100,00 %
4 Yıldız
0,00 %
3 Yıldız
0,00 %
2 Yıldız
0,00 %
1 Yıldız
0,00 %

Yorum Ekle

Benzer Ürünler

Kaçırılmayacak Fırsatları İnceleyin


Teşekkürler
fidan istanbul whatsapp
fidan istanbul loading icon